• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۴۲۱۶
كلاس آموزشی كاركرد اختصاصی سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در بلایا و فوریت ها با محوریت پیشگیری از مرگ جوانان به واسطه حوادث حمل و نقل و رانندگی تدافعی

مجری: واحدهای مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث و سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان

تاریخ انجام: 1398/07/20

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0