• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 
  • کد خبر : ۲۶۶۸
مصرف منطقی كورتون ها و فرآورده های تزریقی

مقرر است، آزمون دوره غیرحضوری " مصرف منطقی کورتون ها و فرآورده های تزریقی" از مجموعه دوره های عمومی به میزان 6 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل  برگزار گردد

 

  • زمان برگزاری:        سه شنبه تاریخ   2  شهریور   1400
  • ساعت برگزاری:     راس ساعت 10 صبح
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0