• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 
  • کد خبر : ۵۷۹۲
دوره آموزشی « مدیریت دانایی »

دوره آموزشی « مدیریت دانایی » از مجموعه دوره های بهبود مدیریت به میزان 4 ساعت، ويژه مديران میانی و پايه به صورت غیرحضوری- آنلاین

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0