• ساعت : ۰۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ 
  • کد خبر : ۱۶۶۲۱
آگهی فراخوان جهت شناسایی و ارزیابی پیمانكار

آگهی فراخوان جهت شناسایی و ارزیابی پیمانکار

تاریخ 11 مرداد  1401

      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد برای انجام ارزیابی کیفی بمنظور تهیه لیست کوتاه برای انجام عملیات اجرایی فاز دوم احداث کتابخانه مرکزی مجتمع پردیس دانشگاه واقع در شهر قزوین را از شرکت هایی که دارای حداقل گواهینامه پایه سه/3 رشته ساختمان و ابنیه و پایه سه/3 رشته تاسیسات و تجهیزات تواماً با هم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صلاحیت ایمنی و با دارا بودن ظرفیت خالی باقیمانده آماده به کار اقدام نماید. لذا از شرکت هایی که واجد شرایط می باشند  دعوت می نماید  نسبت به اخذ  اسناد  ارزیابی کیفی از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به­آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

*بدیهی است پس از ارزیابی کیفی شرکت کنندگان و تهیه لیست کوتاه نسبت به اعلام در سامانه مذکور(به شرکت کنندگانی که حداقل امتیاز کیفی لازم راکسب نموده اند) اقدام خواهد شد.

1ـ تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت 10 صبح به ­تاریخ 15  مرداد 1401 می­باشد.

2ـ قیمت اسناد ارزیابی: به مبلغ 2.000.000 ریال ‌می‌باشد.

3ـ مبلغ برآورد اولیه: به مبلغ 550 میلیارد ریال می باشد.

4ـ مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سامانه:از ساعت 10 صبح به ­تاریخ 15  مرداد 1401  لغایت ساعت 19 به­ تاریخ 22 مرداد 1401   می­باشد.

5ـ مهلت زمانی ارایه مدارک ارزیابی از سوی پیمانکار: پایان وقت اداری ساعت 14:15                به­  تاریخ  09  شهریور 1401   می­باشد.

جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها و مناقصات دانشگاه به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

 

 

                                                                                       روابط عمومی

                                       دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0