پرستارکنترل عفونت نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضاء فعال کمیته کنترل عفونت بیمارستان است.نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخشهای بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت میباشد.

  اهميت عفونت‌هاي بيمارستاني
  عفونت‌هاي بيمارستاني از چند جنبه حائز اهميت مي‌باشند:
  - مرگ و مير و ناخوشي بيماران
  - افزايش طول مدت بستري بيماران در بيمارستان
  - افزايش هزينه هاي ناشي از طولاني شدن اقامت بيماران، اقدامات تشخيصي و درماني
  حراست
  عفونت های بیمارستانی یکی از مشکلات پزشکی اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است که موجب اشاعه بیماری های عفونی و اقامت طولانی بیماران و مرگ ومیر مبتلایان می شود. اغلب عفونت های بیمارستانی از راه تماس منتقل می شوند و در این مسئله یکی از عوامل مهم دست پرسنل بیمارستان است و شستشوی صحیح دستها از عوامل کاهش این عفونت هاست. عوامل متعددی در این زمینه از جمله آگاهی پرسنل ، نوع مواد شوینده ، زمان شستشو و...سایر عوامل موثر عبارتند از ضدعفونی کردن وسایل و تجهیزاتی است که تماس مستقیم دارند ازجمله آندوسکوپ هاو..،محل های مهم از جمله اتاق های عمل، مراقبت های ویژه.
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  لیلا حمزئی

  مسئول کنترل عفونت

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  لیلا حمزئی

  مسئول کنترل عفونت

  • تلفن : 02832880937
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0