واحد تجهیزات پزشکی مجموعه ایست که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی ، اثربخشی و رضایتمندی بیماران به عهده دارد . این واحد در بیمارستان شهدا طبقه دوم در کنار واحدهای اداری دیگر به فعالیت می پردازد .
     هدف :
      الف)استفاده موثر ازتجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها
       ب) افزایش عمر مفید تجهیزات، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری ازخرابیهای زودهنگام و نابهنگام
       ج) کاهش هزینه های نگهداری ،تعمیر ، و زمان از کارافتادگی دستگاهها
       د) تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی
       ه) هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیکها ،تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی و توانائیهای مرکز درمانی
    واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان شهدای هفتم تیر وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات پزشکی را عهده دار می باشد. این واحد از دو زیر واحد تشکیل شده است:               
       1-واحد مهندسی پزشکی : خرید تجهیزات سرمایه ای، تعمیرات و امور مربوط به دستگاهها
       2-واحد تجهیزات پزشکی اتاق عمل : تامین کلیه پروتزهای ارتوپدی و ستون فقرات و امور مربوط به پروتزها  
  در حال حاضر در این بیمارستان  تعمیرات در صورت دسترس بودن قطعات یدکی و با هماهنگی و راهنمایی شرکت های مربوطه انجام می شود . (به دلیل عدم وجود امکانات). 
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  محمدحسین مصلی

  کارشناس تجهیزات پزشکی

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : مهندسی تجهیزات پزشکی

  محمدحسین مصلی

  کارشناس تجهیزات پزشکی

  • تلفن : 02832880942
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0