دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در شهریور سال 1400 تحت عنوان بهبود کیفیت فعالیت خود را آغاز نمود . دفتر بهبود کیفیت فعالیت خود را در راستای استانداردهای اعتبار بخشی ادامه می دهد .کلیه مستندات مورد نیاز استاندردهای اعتبار بخشی در این دفتر تهیه و بازنگری و پایش می شود سپس مستندات با اعضای ریاست بیمارستان و به صورت ابلاغیه به کلیه واحدها تحویل داده می شود . دفتر بهبود کیفیت زیر نظر ریاست بیمارستان انجام وظیفه می نماید . فلسفه وجودي تشكيل واحد بهبود كيفيت، هدايت فعاليت هاي بيمارستان به سمت برآورده ساختن انتظارات مشتريان و رسيدن به استانداردهاي به روز و اصلاح فرآيند هاي اجرايي است كه از رويكرد هاي اساسي همه سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني در سال هاي اخيراست. اين واحد درقالب تيم مديريت اجرايي بيمارستان، علاوه بر ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي در راستاي پياده سازي استانداردها، نظارت بر فعاليت هاي انجام شده در محورهاي كليدي بيمارستان نظير حقوق گيرنده خدمت، ايمني بيمار و كميته ها را نيز بر عهده دارد.
  معرفی اعتبار بخشی و اهداف

  اعتباربخشی ACCREDITATION
  برنامه اعتباربخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می‌نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل‌های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت‌های وزارت متبوع و توجه به زیرساخت‌های پژوهشی بویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات،  راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان‌های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است. اعتباربخشی بیمارستانی فرایند ارزشیابی سیستماتیک و تعیین اعتبار بیمارستان توسط یک سازمان خارجی با استفاده از استانداردهای مطلوب است. ارزیابان اعتباربخشی با استفاده از استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات، داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از مدیران، کارکنان، بیماران و همراهان آنها به دست آورده و ثبت میکنند. با بررسی میزان انطباق فعالیت های بیمارستان با استانداردهای تعیین شده در زمینه اعطاء یا عدم اعطای گواهی اعتبار به بیمارستان تصمیم گرفته میشود. اعتباربخشی استراتژی مناسبی برای بهبود کیفیت خدمات سلامت، کاهش خطاهای پزشکی، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می‌باشد. بارزترین حقوق انسان‌ها، حق ایمن بودن از خطرات و آسیب‌ها هنگام دریافت خدمات است.
  اهداف اعتباربخشی
  آموزش بهترین روشهای انجام کار
  ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بالینی
  رعایت حقوق بیمار
  افزایش اعتماد مردم به بیمارستانها
  کاهش هزینه ها و افزایش کارایی بیمارستانها
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  رعنا حسین زاده

  مسئول واحد بهبود کیفیت

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : مامایی

  رعنا حسین زاده

  مسئول واحد بهبود کیفیت

  • تلفن : 02832880937
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0