يكي‌ از عواملي‌ كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسي‌ دارد و آنها را در نيل ‌به‌ هدف‌ ها ياري‌ مي‌دهد؛ كيفيت‌ رابطه‌ آنها با افراد و مؤسساتي‌ است‌ كه‌ با آنها سروكار دارند و همچنين ‌با افكار عمومي‌ جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ مشغولند. هر اندازه‌ اين‌ ارتباط بطور مفيدي‌ مستقر و به‌ شكل‌ مؤثري‌ گسترش‌ يافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خود موفق‌تر مي‌باشد. اكنون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسي‌ در مديريت‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ افراد و مؤسسات‌ براي ‌رسيدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نيازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درك‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ بايكديگر و عموم‌ مردم‌ مي‌باشند.
  تعریف روابط عمومی
  روابط عمومی يعني مديريت ارتباط بين مخاطب و سازمان، يعني ايجاد ارتباط دو سويه بين سازمان و مخاطب و اين ارتباط با بازگشت و بازخورد از مخاطب به منبع يا سازمان همراه مي باشدروابط عمومي بخشي از يك سازمان است، در واقع همانند جزئي از يك موجود زنده است روابط عمومي به عنوان يك پاره سيستم در سازمان بايد نسبت به فشارها حساسيت نشان دهد، فشارها را وارد سيستم كند آنها را جهت دهد و در كاهش فشارها بطور اصولي و منطقي تلاش كند، در اين صورت روابط عمومي داراي خصلت سازگاري و انطباق مي شود.
   

  شرح وظایف واحد روابط عمومی:

  • طراحی و اجرای کلیه امور تبلیغاتی در مرکز
  • فیلم برداری و عکاسی از مراسم و فعالیت های انجام شده و همچنین تهیه آرشیو فیلم ،عکس و CD
  • جمع آوری و گزارش نویسی کلیه اخبار و رویدادهای مرکز
  • برنامه ریزی مدون و منسجم در امور ارتباطی و ارائه ایده های نو
  • تهیه و ارسال اخبار و گزارشات خبری ،جوابیه ،تکذیبیه و ....به رسانه در خصوص رویدادها و عملکرد سیستم
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  مجید رحیم پور

  مسئول روابط عمومی

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد

  مجید رحیم پور

  مسئول روابط عمومی

  • تلفن : 02832827732
  • تلفن همراه : 09128815380
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0