شرح وظایف واحد کارپردازی:

  • خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی 
  • نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده 
  • انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی 
  • نظارت بر امورات مربوط به شغل و راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی 
  • پیگیریهای لازم جهت تحویل تنخواه به منظور خرید لوازم 
  • کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار
  • نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار 
  • نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد
  • تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها  
  • انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  یاورعلی رضالو

  مسئول کارپردازی

  یاورعلی رضالو

  مسئول کارپردازی

  • تلفن : 02832899788
  • پست الکترونیکی : shohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0