02832880932

  این بخش جنرال بوده و دارای 2 عدد تخت اطفال میباشد.
  سایر اطلاعات بخش:
  تعداد پرسنل : 2 نفر آقا / 13 نفر خانم


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  شکوفه فلاح

  مسئول بخش اطفال

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  شکوفه فلاح

  مسئول بخش اطفال

  • تلفن : 02832880932
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0