02832880932

  بخش های داخلی زنان و مردان این مرکز در مجموع دارای 12 تخت میباشد.
  وظایف کلی بخش :

  • خدمت رسانی به بیماران قلبی
  • درمان بیماران گوارشی از نوع غیر عفونی
  • درمان بیماری کلیوی 
  • درمان بیماران داخلی غیر عفونی(مانند آسم)
  • درمان بیماران دیابتی 
  • درمان بیماران با مسمومیت ها
  • بیماران الکیتیو قبل و بعد از جراحی به این بخش منتقل می شوند 
  • بیماران اورژانس جراحی نیز بعد از جراحی به این بخش منتقل می شوند
  • بستری برخی اطفال که با توجه به تشخیص پزشک و شرایط بیمارستان قابل بستری می باشند
  • در زمان پیک بیماری های واگیر همچون کووید این بخش مختص طغیان می شود

  سایر اطلاعات بخش:
  تعداد پرسنل: 2نفر آقا و 13 نفر خانم


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  شکوفه فلاح

  مسئول بخش داخلی زنان و مردان

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : پرستاری

  شکوفه فلاح

  مسئول بخش داخلی زنان و مردان

  • تلفن : 02832880932
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0