به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم مرکز، تأثیر بسزایی در پیشگیری و درمان بیماری‌ها دارد. رعایت رژیم غذایی به همراه مصرف داروهای تجویزی، می‌تواند تا حد قابل توجهی  پیشرفت بیماری را به تعویق بیاندازد. لذا عمده فعالیت این واحد که توسط کارشناس تغذیه انجام می‌شود، بر رعایت رژیم غذایی بیماران در بیمارستان تمرکز دارد.


  خدمات واحد تغذیه 
   
  تغذیه و رژیم درمانی

  •  مشاوره تغذیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران در بخش بستری
  • مشاوره تغذیه و ارائه برنامه غذایی و آموزش تغذیه به مراجعین در کلینیک تغذیه

  خدمات غذایی   
  شامل تأمین غذای بیماران و همراهان بیمار و پرسنل شیفت طبق منوی از پیش برنامه‌ریزی شده و با توجه به نظرسنجی از پرسنل و بیماران  و نیز نوع رژیم غذایی بیماران در سه وعده صبحانه، ناهار، شام  .

  شرح وظایف مسئول تغذیه 

  • مشاوره تغذیه مراجعین به کلینیک تغذیه بیمارستان
  • تعیین میزان انرژی مورد نیاز هر بیمار متناسب با شرایط او و تنظیم برنامه غذایی برای ایشان با توجه به نیاز او همراه با ارائه آموزش‌های تغذیه‌ای لازم
  • برگزاری کلاس‌های گروهی آموزش تغذیه جهت پرسنل و بیماران
  • نظارت بر توزیع غذای بیماران
  • تهیه برنامه غذایی متناسب با رژیم غذایی بیماران به صورت هفتگی و ماهانه
  • نظارت بر بهداشت و کمیت و کیفیت غذای تهیه شده توسط پیمانکار
  • نظارت بر بهداشت کار و بهداشت فردی پرسنل توزیع کننده غذا
  • تأیید و گزارش آمار روزانه غذای بیماران و پرسنل
  • تعامل با کارشناسان تغذیه سایر بیمارستانها در رابطه با مسائل بخش خدمات غذایی بیمارستان
  • هماهنگی و تشکیل  و پیگیری جلسات کمیته تغذیه با مدیر بیمارستان و ... در رابطه با امور تغذیه بیمارستان
    

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  علی اسماعیل زاده

  کارشناس تغذیه

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : تغذیه

  علی اسماعیل زاده

  کارشناس تغذیه

  • تلفن : 02832880920
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0