این واحد در چارت سازمانی زیر مجموعه واحد منابع انسانی و امور اداری قرار دارد. واحد مزبور تحت سیستم نرم‌افزاری ارائه خدمت می‌‌کند. سیستم‌های نرم افزار آن شامل آذرخش ، اتوماسیون است.
  ساعت کار7:30 الی 14:15 می‌‌باشد.
  هدف مديريت منابع انساني حصول نتايج مطلوب از تلاشهاي جمعي كاركنان است و اين مهم جز با انجام فعاليتهاي مديريت منابع انساني اعم از نيازسنجي، جذب، نگهداري، ارتقاء و جبران خدمت محقق نمي شود. بنابراين مي توان بر اين مهم تاكيد نمود كه رسميت و عينيت سازمان‌ها با منابع انساني آن‌ها شناخته مي‌شود و منابع انساني به عنوان اساس و محور كار مديريتي در سازمان‌هاست. توسعه و ارتقاي سطح علمي نيروي انساني در شرايطي كه تغييرات گسترده و فناوري‌هاي جديد مطرح است، يكي از عوامل افزايش كارايي و اثربخشي هر سازمان است. در واقع رشد دانش و مهارت كاركنان و ايجاد تغيير و تحول درانجام وظايف از جمله اموري است كه باعث ارتقاء كارايي سازمان شده و موجبات بالا رفتن رضايتمندي مراجعان و مشتريان خدمات سازمان را فر اهم مي نمايد. اين امر نهايتاً منجر به افزايش بهره‌وري سازمان و نيروي انساني مي‌شود. توسعه منابع انساني و افزايش بهره‌وري به عنوان يك ضرورت، در راستاي ارتقاي سطح زندگي بشر و پي‌ريزي جوامع مرفه‌تر، آرامش و آسايش انسان‌ها همواره هدفي والا براي همه دولت‌ها و سازمان‌ها تلقي مي‌شود. در توسعه منابع انساني، با آموزش و بهبود فعاليت‌هاي انساني در سازمان‌ها، شرايط فرهنگي خاصي در سازمان ايجاد مي شود كه ظرفيت هاي بالقوه كاركنان بالفعل شده و بهره‌وري و ارتقاي كيفيت حادث شود كه اين امر از الزامات واحد مديريت منابع انساني در هر سازمان تلقي مي شود.
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  محمد نریمانی

  کارگزین

  • تحصيلات : کارشناسی

  محمد نریمانی

  کارگزین

  • تلفن : 02832880942
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0