02832880931

  بخش زنان و زایمان بیمارستان شهدای آبیک دارای 2 تخت LDR و 2 تخت تحت نظر میباشد.
  برخی از خدماتی که این بخش ارائه میدهد:

  • پذیرش مادران باردار از اوایل حاملگی تا زمان زایمان و ۶هفته بعد از زایمان 
  • انجام مراقبت های درمانی مربوطه و زایمان و مراقبتهای بعد از زایمان 
  • انجام زایمان بدون درد با استفاده از گاز نتونکس
  • انجام نوار قلب جنین 
  • صدور گواهی ولادت

  سایر اطلاعات بخش:

  تعداد پرسنل بخش : 12 نفر خانم

  مسئول بخش : سرکار خانم نرگس عابدینی
  کارشناس ترویج زایمان طبیعی : سرکار خانم نرگس عابدینی
  کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر : سرکار خانم فریبا اینانلو
  کارشناس مادر پر خطر : سرکار خانم فاطمه معدن کن
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  نرگس عابدینی

  مسئول بخش زنان و زایمان

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : مامایی

  نرگس عابدینی

  مسئول بخش زنان و زایمان

  • تلفن : 02832880931
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  فریبا اینانلو

  کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : مامایی

  فریبا اینانلو

  کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر

  • تلفن : 02832880931
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  فاطمه معدن کن

  کارشناس مادر پر خطر

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : مامایی

  فاطمه معدن کن

  کارشناس مادر پر خطر

  • تلفن : 02832880931
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0