بیمارستان شهدا آبیک به عنوان یکی از بیمارستان های دولتی جنرال با 32 تخت مصوب زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1392 مورد بهره برداری واقع گردید و اين مرکز در ابتدا با بخش هاي اورژانس ، راديولوژي ، آزمايشگاه ، درمانگاه ها افتتاح گرديد ولي به تدريج بخش های داخلی و جراحی مردان - زنان ICU-CCU ، دياليز ، اتاق عمل و بلوک زایمان ، پاتولوژي و پاراکلينيک ( اکو ، تست ورزش و ... ) افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.  
درمانگاه در قسمت همکف بيمارستان واقع شده كه شامل تخصص هاي داخلي ، جراحي ، اطفال ، ارتوپدي ، زنان ، تغدیه ، طب فیزیکی ، چشم پزشکی ،  قلب و عروق ، اعصاب و روان مي باشد.
داروخانه اين مرکز در طبقه همکف جنب درمانگاه واقع شده است و از ساعت 8 صبح الي 24 شب پاسخگوي مراجعين مي باشد . 
در طبقه همکف یا اول بخش های اورژانس ، درمانگاه ها ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و داروخانه بخش های بستری داخلی و جراحی مردان و زنان ، بلوک زایمان ، اتاق عمل ، آموزش سلامت  و واحد تغذیه و پذیرش و ترخیص مستقر می باشند.
در طبقه دوم واحدهای اداری همچون اتاق ریاست ،  مدیریت ، دفتر پرستاری ، اسناد پزشکی ، انفورماتیک ، تجعیزات پزشکی ، اموردارویی ،  مددکاری ، دبیرخانه ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، حسابداری ، تجهیزات پزشکی ، بهبود کیفیت ، کنترل عفونت ، ایمنی مستقر می باشند .
در طبقه زیر زمین واحدهای تاسیسات ، رختشویخانه ، CSR ، نمازخانه ، سالن کنفرانس ، سردخانه ، بانک خون و سلف غذاخوری مستقر هستند.
امحاء زباله و پارکینگ در قسمت پشت بیمارستان واقع می باشند .
بخش دیالیز در ضلع غربی حیاط بیمارستان مستقر می باشد .
آدرس بیمارستان شهدا : آبیک انتهای خیابان طالقانی ضلع جنوبی میدان آزادگان
شماره تلفن 02832880920


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0