شرح وظایف واحد نقلیه:
  نظارت بر امور ایاب و ذهاب کارکنان
  برنامه ریزی و تنظیم برنامه سرویس رفت ‌وآمد کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها
  کنترل خودروها و آمار تصادفات
  کنترل رانندگان و برگه های جریمه
  کنترل وضعیت فنی خودروها
  ثبت آمار حضور و غیاب و مأموریتهای رانندگان
  گزارش به مقامات مافوق
  کنترل خودروها و وضعیت فنی آنها
  ثبت ایاب و ذهاب و مأموریتها
  کنترل بیمه خودروها
  انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  جعفر یوسفی

  مسئول نقلیه

  جعفر یوسفی

  مسئول نقلیه

  • تلفن : 02832829338
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0