•    در هر سازه و ساختماني يكي از اساسي ترين و مهم ترين اركاني كه نيازهاي فني آن ساختمان را تامين مي كند تاسيسات است.
  •    این واحد در قسمت زیر زمین بیمارستان واقع شده و شامل دفتر و انبار واستراحتگاه پرسنل تاسیسات می باشد و تعداد 1 دستگاه بانک خازن و 24 دستگاه تا بلو برق می باشد.
  •    تجهیزات موتور خانه که شامل 1 دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 3000 پوند بر ساعت و سه دستگاه منبع آب گرم 10000 لیتری ویک دستگاه دی اریتور و یک دستگاه سختی گیر وسه دستگاه مبدل ویک دستگاه منبع کنداس ودارای دو منبع ذخیره آب 50000 لیتری وتعداد 11 عدد پمپ آب میباشد ( 2 عدد پمپ سیستم گرمایشی و 2 عدد پمپ آبرسانی مصرفی و 1 عدد پمپ تغذیه به دیگ بخار و 2 عدد پمپ تغذیه دی اریتور  2 عدد هواساز و 2 عدد اتش نشانی ، 2 عدد سیستم فاضلاب ) از منبع کنداس به منبع دی اریتور میباشد. یک عدد منبع اکسیژن بصورت شارژماهانه میشود / دو عدد چیلر یونیت کندانس/ دو عدد دیگ آبگرم / دو عدد ساکشن / دو عدد منبع آب مصرفی و منبع سختی گیر و آب نرم میباشد می باشد.
  •    دستگاه سانترال 300 لیتری و 150 لیتری در بیمارستان موود می باشد .
  •    در حیاط بیمارستان نیز دارای اتاق اکسیژن ساز و اتاق ساکشن و اتاق دیزل ژنراتور که شامل دو دستگاه دیزل ژنراتور می باشد.2 عدد منبع گازوئیل کنار مخزن آب  می باشد.
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  کیومرث کشاورز

  مسئول تاسیسات

  • تحصيلات : کارشناسی

  کیومرث کشاورز

  مسئول تاسیسات

  • تلفن : 0283288020
  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0