دوران

  لطفا صبر کنید ...

  مهدی سالک

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : داخلی

  مهدی سالک

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  آزاده زاهدی فر

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : داخلی

  آزاده زاهدی فر

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  مهدی خیری

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : قلب

  مهدی خیری

  • پست الکترونیکی : shohadaIT@qums.ac.ir

  بهزاد رنجبری امیدی

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : چشم

  بهزاد رنجبری امیدی

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  سعیده ساعدی

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : زنان

  سعیده ساعدی

  • پست الکترونیکی : shohadaIT@qums.ac.ir

  اعظم شرافتی

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : زنان

  اعظم شرافتی

  • پست الکترونیکی : shohadaIT@qums.ac.ir

  آزاده غنی پور

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : اطفال

  آزاده غنی پور

  • پست الکترونیکی : shohadaIT@qums.ac.ir

  امیر فرخ کلهری

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : ارتوپدی

  امیر فرخ کلهری

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  شهاب باقری

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : طب فیزیک

  شهاب باقری

  • پست الکترونیکی : shohadaIT@qums.ac.ir

  شهرام احمدی

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : سنوگرافی

  شهرام احمدی

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  ندا باطبی

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : روان پزشک

  ندا باطبی

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  مائده عباس پور

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : روان پزشک

  مائده عباس پور

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  علی اسماعیل زاده

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : تغذیه

  علی اسماعیل زاده

  • پست الکترونیکی : shohadaIT@qums.ac.ir

  نینا جلیلی تقویان

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : بیماریهای قلب و عروق

  نینا جلیلی تقویان

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  هستی فطوره چی

  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : بیماریهای داخلی

  هستی فطوره چی

  • پست الکترونیکی : ShohadaIT@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0